Bestuur en toezicht

Meer regie over eigen leven voor cliënten betekent automatisch dat de medewerkers in de teams het primaire zorgproces zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen organiseren. Alleen dan kunnen zij optimaal tegemoet komen aan wat cliënten belangrijk vinden.

Raad van Bestuur

Hierbij past een coachende manier van leiding geven, gericht op ontwikkeling in een lerende organisatie en bevordering van zelforganiserend vermogen. De Raad van Bestuur geeft vanuit die filosofie leiding aan de organisatie. Door korte lijnen met de managers Zorg en adviseurs, en vaak ook in rechtstreeks contact met de teams, opereert de bestuurder dicht op het primaire zorgproces.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur is vastgelegd in een reglement.

Marie- Louise van der Kruis, voorzitter Raad van Bestuur 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SOVAK bestaat uit: De heer Richard Sitton(voorzitter), mevrouw Hanna Ploeg, mevrouw Marianne Straks, de heer Philip Lomans en de heer John Taks. 

Zij houden in de gaten hoe het gaat bij SOVAK. Maken we de juiste keuzes voor de toekomst? Is de kwaliteit van de zorg goed?  En halen we de doelen die we afgesproken hebben? De Raad van Toezicht heeft jaarlijks overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Ze bespreken dan wat er onder de cliënten en medewerkers van SOVAK leeft.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement.

Bel met ons: 088 35 20 100