Wie betaalt wat

Wat kost het om te wonen bij SOVAK?

Heb ik recht op een vergoeding voor de kosten van vervoer? En wie betaalt nu eigenlijk wat? Dit zijn vragen waar we niet één antwoord op kunnen geven. Het is zelfs best ingewikkeld om duidelijk te maken hoe het zit met kosten en vergoedingen. Want meerdere zaken spelen een rol, zoals:

Wetgeving:
Sommige zaken vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), andere onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Indicatie:
In een indicatie staat waar je recht op hebt. Dit bepaalt mede de vergoeding. Je kunt een indicatie krijgen die onder de WLZ, onder de WMO of onder de Jeugdwet valt.

Je financiële situatie:
Afhankelijk van je financiële situatie moet je wel of niet een eigen bijdrage betalen.

Type zorg:
Er is bijvoorbeeld een verschil tussen zelf zorg inkopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) en Zorg in Natura. En kosten voor schoonmaak zijn anders dan kosten voor behandeling door een fysiotherapeut.

Gemeente waar je woont:
Gemeenten kunnen verschillende tarieven hanteren.

Wat je vergoed krijgt of moet betalen, hangt dus af van welke zorg jij nodig hebt. SOVAK volgt hierbij de geldende wet- en regelgeving. Samen met jou kijken we naar jouw zorgvraag en wat dat betekent voor de kosten en vergoedingen.

Folder wie betaalt wat

Een deel van de kosten om bij ons te wonen, wordt betaald door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Je betaalt ook zelf een eigen bijdrage om te kunnen wonen of werken bij SOVAK. Hoeveel dit is, bepaalt het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit bedrag is voor iedereen anders. Wil je meer weten? Kijk dan op www.hetcak.nl

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?

Bel met ons: 088 35 20 100