De juiste dingen juist doen en blijven doen

Zodat elke dag ertoe doet!

Kwaliteit vraagt voortdurend onderhoud

Zorg waar je van op aankunt, geboden door professionals die hun vak verstaan. Dat is wat SOVAK wil. Daarvoor moet de zorg goed georganiseerd zijn en voldoen aan de nodige kwaliteitseisen. SOVAK werkt binnen de kaders van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Bekijk in deze videoanimatie hoe we daar voortdurend aan werken in zelforganiserende teams.

Zo houden we zelf de vinger aan de pols om continu te blijven leren en verbeteren. We zetten kwaliteitsbevorderaars in die met teams meekijken op thema's zoals: Vrijheid en Regie, Mensgerichte zorg en Methodisch werken. Daarnaast laten we anderen graag over onze schouders meekijken. Elke twee jaar wordt een onafhankelijke instantie uitgenodigd om met ons te reflecteren over of we de juiste dingen juist doen en blijven doen.

De juiste dingen juist doen en blijven doen

Kwaliteitsbeeld 2022

Kwaliteit betekent voor SOVAK onder andere een goed proces rondom de individuele cliënt, meer verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij de teams, in dialoog afspraken maken en aandacht voor veiligheid en risico’s. Ook een toegankelijke klachtenafhandeling, leren van het cliënttevredenheidsonderzoek, verbeteracties bepalen en door middel van teamreflecties de zelfreflectie borgen, passen hierbij. We hebben dus continu aandacht voor: doen we de juiste dingen en doen we die dingen juist, uitgaande van wat de cliënt nodig heeft?

In ons kwaliteitsbeeld beschrijven we een aantal belangrijke kwaliteitsthema's. Hierbij delen we successen, maar staan we ook nadrukkelijk stil bij de thema's die om verbetering vragen. 

Vanuit de blik van de cliënt en medewerker hebben wij dit jaar in ons kwaliteitsbeeld teruggekeken op 2022. Dit deden we samen. Samen met cliënten, verwanten, medewerkers en onze vrijwilligers. Door goed naar elkaars verhalen te luisteren leren we over wat er goed gaat en wat nog beter kan. Nieuwsgierig? Bekijk ons kwaliteitsbeeld 2022 en lees en bekijk de verhalen.

Dit vind ik ervan

SOVAK is in 2019 gestart met het cliëntervaringsinstrument  'Dit vind ik ervan!' omdat we de ervaringen van cliënten en vertegenwoordigers nog nadrukkelijker als leidraad voor onze ondersteuning willen kiezen. Het cliëntervaringsgesprek wordt uitgevoerd door de eigen begeleider.

'Dit vind ik ervan!' sluit naadloos aan op de missie van SOVAK, onze mensvisie en de basismethodiek die ontwikkeld is. 

 

Basisprincipes

Bij SOVAK werken we samen aan warme, kleinschalige en mensgerichte zorg en ondersteuning waarin onze cliënten tot bloei kunnen komen. Vier basisprincipes helpen ons daarbij. Hoe? Onze basisprincipes zeggen iets over welke uitgangspunten we gebruiken bij de zorg en ondersteuning en hoe we dat in de praktijk vormgeven. Het is dus eigenlijk een houding en denkwijze ineen. Voor medewerkers die nieuw bij ons binnenkomen biedt dat houvast: Zo doen we het samen bij SOVAK.

Zorgprogramma’s

Naast de basisprincipes maakt gebruik van zorgprogramma’s. In onze zorgprogramma's kiezen we voor bepaalde methodieken en werkwijzen die goed aansluiten bij een specifieke doelgroep. Waar de basisprincipes iets zeggen over onze visie en houding, bieden de zorgprogramma’s zorginhoudelijke en praktische handvatten voor onze professionals en bevorderen ze het methodisch samenwerken.

Overzicht zorgprogramma's

1 | Lifewise (LVB)

LifeWise biedt begeleiders een methodisch kader om de cliënt verder te helpen

2 | Urlings (Ouderen)

Wanneer we spreken over de ouder wordende cliënt hebben we het niet over de leeftijd maar meer over het proces van ouder worden.

Bel met ons: 088 35 20 100